DESPRE ASIGURĂRI

POLIŢĂ – Este documentul emis de către compania de asigurare, prin care se certifică încheierea unui contract de asigurare.

PRIMA DE ASIGURARE – Este suma de bani pe care tu, ca asigurat, o plăteşti asigurătorului. Cu alte cuvinte, prima reprezintă costul asigurării.

ACOPERIREA/ RISCURILE ACOPERITE – Acele riscuri care sunt acoperite de asigurarea pe care o alegi. Dacă riscurile acoperite produc o daună în perioada în care eşti asigurat, vei primi despăgubire.

EVENIMENT ASIGURAT – Acel eveniment care este inclus în asigurare (este prevăzut în contract) şi produce daune. În urma acestuia, vei primi despăgubire în baza poliţei de asigurare.

DAUNA ASIGURATĂ – Reprezintă pagubele sau costurile provocate de unul din riscurile incluse în poliţa ta.

EXCLUDERI – Acele riscuri care NU sunt acoperite de către asigurător. Acestea diferă, în funcţie de tipul asigurării, dar şi de caracteristicile pe care le alegi tu pentru produsul respectiv. Trebuie să fii foarte atent atunci când cumperi o asigurare şi să citeşti excluderile cu mare atenţie.

FRANŞIZĂ – Partea din despăgubire pe care o suporţi tu; adică, ceea ce NU despăgubeşte asigurătorul. Acest lucru înseamnă că, în cazul unui eveniment asigurat, asigurătorul plăteşte valoarea daunei din care se scade franşiza. Avantajul franşizei: asigurarea ta este mai ieftină.

SUMA ASIGURATĂ – Este suma maximă pe care asigurătorul se angajează să o plătească la producerea riscului asigurat. De exemplu, dacă, în urma unui accident, maşina sau locuința ta e distrusă complet, vei primi suma asigurată totală, aceasta fiind înscrisă în contract.

COASIGURARE – Operaţiune prin care doi sau mai mulţi asigurători subscriu acelaşi risc, fiecare dintre aceștia asumându-şi o cotă-parte a riscului.

CONTRACTANT AL ASIGURĂRII – Persoană care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat.

ASIGURĂTOR – Compania (societatea) de asigurări care, în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurați, își asumă unul dintre următoarele aspecte:

1) răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate pentru anumite calamități naturale sau accidente;

2) răspunderea de a plăti suma asigurată la un anumit eveniment intervenit în viața persoanelor asigurate;

3) răspunderea de a plăti o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde, în condițiile legii, față de anumite persoane.

PERIOADĂ ASIGURATĂ – Perioada în care asigurătorul este răspunzător, conform clauzelor prevăzute în polița de asigurare, pentru acoperirea daunelor produse. Concret, perioada în care asigurarea ta este valabilă și în care, dacă se produce evenimentul asigurat, ai dreptul să primești o despăgubire, în baza contractului încheiat cu compania de asigurări.

Share this post