INSTITUȚII

CNPF – Comisia Națională a Pieței Financiare

Comisia Națională a Pieței Financiare este instituția care autorizează, reglementează și supraveghează, în Republica Moldova, activitatea pe piața financiară nebancară. Autoritate publică autonomă, independentă în exercitarea funcțiilor sale, CNPF asigură stabilitatea, transparența, siguranța și eficiența sectorului non-bancar, previne riscurile sistemice și manipulările și protejează drepturile participanților. Autoritatea CNPF vizează: emitenții de valori mobiliare, investitorii, asigurații, organizațiile de autoreglementare pe piața de capital, BNAA, membrii asociațiilor de economii și împrumut, clienții organizațiilor de creditare nebancară.

BNAA – Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule – membru al Consiliului Birourilor Sistemului Internațional de Asigurare “Carte Verde” și, totodată, administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii -, este o asociație profesională ce reprezintă interesele colective ale membrilor săi în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate. De asemenea, BNAA compensează prejudiciile provocate persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule neasigurate RCA, neidentificate și/sau obținute pe cale ilicită.

Share this post